Znanje detalji

Razgledavanje
+ Kategorije
Zlata Vrijedan d.o.o.

za poslovno savjetovanje i usluge

Haendelova ulica 4
HR-10000 Zagreb
Hrvatska
Europa (EU)

+385 91/ 5832 422

CE Označavanje

Postoji cijeli niz proizvoda koji prije stavljanja na tržište Europske Unije zahtjevaju označavanje CE znakom. Stavljanje CE znaka i izdavanje tzv. Izjave o sukladnosti obveza je proizvođača. Ili njegovog ovlaštenog predstavnika na području EU (poput uvoznika, partner tvrtke, zastupnika i sl.)

Cjelokupan proces deklaracije proizvoda sukladno odgovarajućim diektivama EU je dobro poznata priča. Zapravo, svi tako kažu. Neznamo da li već znate ponešto o tome ali evo nekoliko zanimljivosti za razmišljanje.

Proces započinje s pretpostavkom potrebe za deklariranjem proizvoda. Potreba može doći od krajnjeg kupca (ako vas traže), vaših partnera (tijekom izgradnje, pokretanja poslovanja itd.), carine (ukoliko uvozite robu na područje EU) ili nadležnih tijela (tijekom inspekcijskih nadzora tržišta).

Moguće i da netrebate izjavu za vaš proizvod. Pogledajte EU direktive “Novog pristupa” i pronađite popis proizvoda koji trebaju biti sukladni odgovarajućim normama i sigurnosnim pravilima.

Ako ga ipak trebate (vjerojatno da, jer to osjećate u “trbuhu” čitajući ovaj članak), trebat ćete se uskladiti s ključnim zahtjevima ovisno o tipu vašeg proizvoda. Tip proizvoda zahtjeva i uvjetuje obvezne zahtjeve pa iste proučite u dijelu obveznih direktiva i usklađenih normi.

Prvi prijedlog je pročitati direktive s kojima vaš proizvod treba biti sukladan. Odgovarajuće direktive možete pronaći na internet stranicama Europske komisije. I možete ih pronaći na jednom od službenih jezika Unije. Engleski je naravno uključen (bez obzira što je Velika Britanija izvan igre nakon Brexita). Ne preskačite olako usklađene norme koje su spomenute u direktivama! Barem ih zabilježite na margini. Trebat će vam.

Potom “prosurfajte” internetom, pronađite koliko god je više moguće informacija oko procedura, iskustva korisnika i primjenjivih normi koje se odnose na vaš proizvod. Ne oklijevajte u traženju profesionalne pomoći stručnjaka kako bi izbjegli stransputice i sumnje vezane za raspon zahtjeva, važnost usklađenih normi ili ideja za provođenje provjera sustava kvalitete.

Slijedeće i možda najvažniji je popis (ne internet) stvari koje morate pripremiti za postupak usklađivanja. Većina proizvoda moguće spada u jednostavne procedure usklađenja. Neki drugi možda zahtjevaju atestiranje proizvoda. Neki pak provjeru tipa. Svi ti postupci usklađivanja su različiti i zahtjevaju drugačiji pristup.

Ono što je sigurno jest potreba za izradom tehničke mape proizvoda (koja uključuje opis proizvoda, crteže, tehničke karakteristike, certifikate komponenata i izjave o sukladnosti, korisničke upute, natpisne pločice itd.), procjenu rizika, izjavu o sukladnosti i naravno, sam proizvod.

Postoji jasna razlika između proizvoda označenih CE znakom i onih sukladnih direktivi ali neoznačenih CE znakom. Ovi potonji se svrastavaju pod “izjavu proizvođača” i spadaju pod tzv. “nedovršene proizvode”. Nedovršenim proizvodom se smatran onaj na kojem je još potrebno napraviti dodatne radove ili ugradnje opreme za punu funkcionalnost radi prikladnosti za CE označavanje. Obično zahtjevaju upravljački sklop, sigurnosni element, spoj s vanjskim upravljačkim mehanizmom (kao naprimjer sa sustavom upravljanja zgradom), ili ugradnju u drugi proizvod ili uređaj. Oba CE označena i nedovršena proizvoda spadaju pod istu direktivu ali drugi Prilog. Ali oba su predmet pregleda i ispitivanja tijekom postuka provjere sukladnosti.

Slijedeća važna stvar su korisničke upute. Sadržaj korisničkih uputa treba sadržavati obvezne zahtjeve, posebice sigurnosne pretpostavke. Također, tehnička dokumentacija mora sadržavati sve odgovarajuće dokumente koje podupiru “priču” sukladnosti vašeg proizvoda. To je kao dodatna karakteristika vašeg proizvoda-ukoliko je izrađen od sukladnih dijelova, može se zaključiti i postoji velika vjerojatnost ispunjenja sukladnosti gotovog proizvoda.

Ponekad je potrebno izvršiti atestiranje ili ispitivanje tipa pri prijavljenom tijelu. Popis prijavljenih tijela ovlaštenih od strane Europske Komisije (EK) je naveden na službenim internst stranicama EK. Pripazite je li ovlašteno tijelo koje ste odabrali za ispitivanje sukladnosti certificirano za postupak s vašim proizvodom i pripadajućom direktivom. Ispitivanje tipa obično uključuje provjere na licu mjesta ili u ovlaštenim laboratorijama od strane EK. Tijekom testiranja, ispituju se i provjeravaju sigurnosne karakteristike proizvoda. Zajedno sa svim odgovarajućim tehničkim dokumentima i certifikatima komponenti. Budite svejsni da tehnička mapa proizvoda predstavlja temelj za sukladnost proizvoda te da isti nemora biti iznova izrađen kod svake isporuke vašeg proizvoda. Uvjet je isključivo njegova dostupnost i mogućnost izrade u kratko vrijeme na temelju standardnih procedura pripreme dokumentacije u vašem poduzeću.

Izdavanje izjave o sukladnosti i CE označavanje proizvoda je zadnji korak  u procesu ocjene sukladnosti. Opseg usklađenih normi i direktiva “novog pristupa” navodi se na samoj izjavi. Forma izjave je određena i navedena odgovarajućom direktivom. Čin označavanje CE znakom je krajnji i vidljiv rezultat da je proces ocjene sukladnosti napravljen do kraja. Sam proizvod mora biti opskrbnjem pratećom EC-izjavom o sukladnosti ili izjavom proizvođača u sklopu priložene tehničke mape proizvoda. Označeni proizvod je spreman za isporuku i stavljanje na tržite Europske Unije.

I na kraju, CE oznaka i izdana izjava o sukladnosti je obvezna na tržištu EU. Samo da se ne zaboravi.

Baza znanja

Klima selektor

Vrhunska web aplikacija za odabir klima komora

Preuzmite vodstvo u primjeni digitalne proizvodnje
Industrija 4.0 na dlanu!

Preuzmite prospekt
do prve testne verzije

Vaše mišljenje nam je važno

Ispunite anketu